Fastighet förvärvad 2019-12-02

Fastigheten är en industribyggnad med två hyresgäster och ligger på Tunbytorp.