Fastighet förvärvad 2019-12-20 2019-12-21

Fastighet förvärvad

Fastigheten (marken) ligger på Hälla industriområde. Här kommer vi att uppföra en ny byggnad på ca 1 000 kvm under 2020. Tidigare fastighet blev nedbrunnen 2017. Finns intresse att hyra så ser vi fram emot att höra från Er.