Info Hyresgäster

 

För allas trevnad, trivsel och trygghet så är det viktigt att regler följs i och kring fastigheten. 

Tänk på att:

- Inte förvara löst material i trapphus, entréer och utanför fastigheten. 

- Inte röka och fimpa i och utanför fastigheten

 

Här kan Ni som hyresgäster göra en felanmälan som rör Er lokal eller fastigheten i övrigt. Skicka felanmälan till info@strandnara.net och beskriv utförligt vad felet är, när det uppstått och annan betydelsefull information. Vi återkommer sedan så snart vi kan för att åtgärda felet.

Vid akuta fel som ej kan vänta med att avhjälpas – ring 072-749 48 67.

Vid nödsituation (polis, ambulans, brandkår) – ring 112.