Information om projekt Kapellparken

Strandnära Fastigheter fortsätter att utveckla området kring Lasse Färnlöfs plats och Kapellparken

Strandnära Fastigheter tar nu nästa steg och fortsätter utvecklingen av området öster ut i Kapellparken vilket markägaren Västerås stad ser fram emot då detta steg gör att Kapellparken blir färdigutvecklad i enlighet med detaljplan, planbeskrivning och genomförandebeskrivning.

Strandnära Fastigheter har beviljats bygglov för 3 byggnader på sedan tidigare angivna byggrätter. Byggnaderna som blir paviljongliknande enplanshus har en design som linjerar i övergripande form och färg med fastigheter kring Lasse Färnlöfs plats. Stora glaspartier skapar en mindre tydlig gräns mellan ute och inne och ger byggnaderna en luftigare och integrerad roll i parken. Husen får sedumtak för att smälta in i den gröna färgskalan i parken men också för att smälta in i parken sett från de högre bostadshusen längs Östermälarstrands allé.

Vi ser en styrka i att bidra till att befintliga aktörer (våra hyresgäster) får en möjlighet att växa i området där de har visat sig kunna driva framgångsrika verksamheter /restauranger. Vi ser även att behovet finns med verksamheter, som idag saknas i området.

 

Entreprenör för byggprojektet är utsedd och det blir Byggmäster i Mälardalen AB.

För att också tillgodose det allmänna intresset av parken och av hänsyn till boende i närområdet planeras för en parallell byggprocess för samtliga 3 byggrätterna, med start våren 2024. Bedömningen från bolagets sida är att en sådan parallell byggprocess är det bästa för att minimera störningar av boende runt området. Det blir dessutom en snabbare etablering av ett färdigutvecklat Kapellparken.

I de två husen närmast gatan etablerar sig optiker Rynger med en ny butik samt en fine-dining kebabrestaurang. Den tredje mindre byggnaden blir Strandnära fastigheters nya kontor. Strandnära fastigheter lämnar sitt nuvarande kontor i huset vid torget för att möjliggöra för Bryggans Bistro att utöka sina ytor i två plan. Projektering och översyn av möjligheter för detta pågår.

Utanför restaurangbyggnaden anläggs en uteservering där dagens betongcylinder med trädäck står. Inga andra ändringar i parken kommer göras utan samtliga grönytor och installationer lämnas som de är idag när byggnationerna slutligen är färdigställda.